Klaas Boonstra

* Krommenie 1905   † Schore 1999

Van jongs af aan was hij bezig met tekenen en schilderen, werd van huis uit ook gestimuleerd. Volgde tekenlessen naast zijn werk en kon met een toelage van zijn werkgever in 1932 naar de Rijksacademie in Amsterdam. Hier kreeg hij les van de schilder J.H. Jurres en van de hoogleraar Monumentale Kunst, Heinrich van Campendonk. Hij werd opgenomen in Campendonks ‘Meisterklasse’ en ontwierp glas-in-lood ramen.
In zijn werk zijn stijlinvloeden te zien van Matisse, Picasso en Kandinsky. Met Kandinsky voelde hij een diepe geestverwantschap omdat deze hem toonde dat de verbeelding een kostbare inspiratiebron was.
Klaas Boonstra leefde in de verbeeldingswereld, werkte afwisselend figuratief en abstract, expressief, in frisse kleuren, soms statisch maar meestal een dynamisch samenspel van fantasievormen/vrije vormen zoals hij ze zelf noemde.
Hij was erg op zichzelf gericht en voelde weinig behoefte om zich aan te sluiten bij groepen. Hij had contact met de Expirimentelen en werd door Appel en Corneille gevraagd voor Cobra, doch bedankte hiervoor. In 1951 werd hij wel lid van Creatie, platform voor zuiver non-figuratief werkende kunstenaars, waar men verder ging op de weg van de ‘Absolute Kunst’.
Van Amsterdam verhuisde hij in 1961 naar Den Haag en van daaruit  in 1972 naar Schore (Zeeland) waar hij de stilte en natuurlijke omgeving van zijn geboortedorp terug vond. Tot aan zijn dood schilderde hij in die afzondering zijn droombeelden.

Werken van Boonstra in onze collectie: