Wim Kersten

* Amsterdam 1908    † Amsterdam 1974

Aanvankelijk politieofficier die in de oorlog samenwerkte met het verzet, tot hij zich genoodzaakt zag onder te duiken. Al voor de oorlog was hij een gepassioneerd amateur-tekenaar en –schilder. Ondergedoken in Friesland, leerde hij Gerrit Benner kennen en raakte met hem bevriend. Na de oorlog nam hij deel aan de tentoonstelling Kunst in Vrijheid in 1945 en leerde daar ondermeer Willy Boers, Ger Gerrits en Harry van Kruiningen kennen, met wie hij de groepen 12 Schilders en Vrij Beelden oprichtte.
Zijn oeuvre is veelzijdig, meestal figuratief of met een figuratieve inslag, met kubistische en surrealistische invloeden.
Hij kreeg van Sandberg in 1949 een baan als conservator aangeboden bij het Stedelijk Museum. Vanuit deze functie en als lid van vele landelijke raden en commissies heeft Kersten zeer veel gedaan voor beeldende kunstenaars; hij was een drijvende kracht in de naoorlogse vernieuwende kunstbewegingen.
Hij nam deel aan vele groepstentoonstellingen en exposeerde in de jaren ’46 en ’47 enkele malen samen met Harry van Kruiningen.