Wim Sinemus

 

* Amsterdam 1903    † Den Haag 1987

Veelvuldig museumbezoek in zijn jeugd was voor hem aanleiding om zelf schilder te worden. Hij verhuisde in 1922 naar Den Haag en bezocht daar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. In 1928 vertrok hij met zijn vrouw naar Parijs. Hij werd lid van de Société des Artistes Indépendants en naam deel aan hun tentoonstellingen. In de oorlogsjaren verbleef hij in Zuid-Frankrijk nabij Nice, waar vele kunstenaars verbleven en waar hij ondermeer bevriend raakt met Henri Goetz, Nicolas de Staël en Hans Hartung. Contacten die van groot belang waren voor zijn artistieke ontwikkeling. Midden in de oorlog moest hij wegens ernstige ziekte van zijn vader terugkeren naar Nederland. Tot de bevrijding zat hij ondergedoken in Ommen. Omdat het onmogelijk was direct na de oorlog terug te keren naar Frankrijk, vestigde hij zich weer in Den Haag. Zijn schilderijen werden in de naoorlogse jaren abstracter en vaak ook geometrisch.
Hij werd in 1947 lid van Vrij Beelden. Eind jaren ’50 werd zijn werk expressievere en spontaner en nam hij afstand van de invloed die het werk van Mondriaan op hem had gehad. In de jaren ’70 werden zijn composities weer strakker en soberder en koos hij definitief voor een geometrisch-abstracte vormentaal.

Werk van Sinemus in onze collectie:

VERKOCHT

Wij hebben geen werken meer in onze collectie, maar kunnen wel voor u bemiddelen.