Juul Neumann

* Amsterdam 1919     † Amsterdam 1997

Kon door gebrek aan financiële middelen na zijn middelbare schoolopleiding niet naar de Rijksacademie, maar nam tekenlessen bij de kunstenaar Ger Gerrits. Schilderde aanvankelijk onder invloed van het kubisme, met name Braque. Was actief lid van de groepen Vrij Beelden, Creatie en later de Liga Nieuwe Beelden. Na de oorlog begon hij abstracte olieverfschilderijen te maken en vanaf 1949 ging hij zijn schilderijen composities noemen en van een nummer voorzien. Kenmerkend zijn de geometrische vormgeving en de beperking van het kleurgebruik tot de primaire kleuren in combinatie met zwart, grijs en wit. Nam deel aan vele tentoonstellingen.